سما آواراه هستم 7 ساله که اسکیت به صورت حرفه ای ادامه میدم بچه که بودم به صورت تفریحی اسکیت میکردم و از 13 سالگی وارد رشته اسکیت فری استایل شدم در حال حاضر به عنوان مربی و بازیکن در رشته اسکیت فعالیت دارم.