نکات هم قبل از شرکت در کلاس اسکیت

نکات مهم قبل از شرکت در کلاس اسکیت

آمادگی لازم و داشتن چک لیست قبل از شرکت در کلاس باعث میشه شما تجربه بهتری از شرکت در کلاس اسکیت داشته باشید که با خوندن این مقاله به این بینش دست پیدا می کنید.

درماندگی در مربیان

درماندگی در مربیان

درماندگی در مربیان مربیگری به عنوان حرفه ای پر نشاط و همراه با مشکلات فراوان توصیه شده است. در شرایط حاکم بر میادین و مسابقات ورزشی،مربی برای حفظ موقعیت خود باید در مسابقات پیروز شود و برای نیل به این منظور مجبور است ساعات متمادی برای آماده سازی هر چه بیشتر ورزشکاران وقت صرف کند.در […]