هنرجویان تخصصی

سما آواره

سما آواره

اندیا بهرامیان

آندیا بهرامیان

متین حقیقت بین

متین حقیقت بین

اناهیتا هاشمی

آناهیتا هاشمی

لگو تیم اسکیت اسپاد شیراز

درباره اسپاد

تیم اسکیت اسپاد شیراز در تیرماه سال 1395 با مربی گری و سرپرستی مرتضی مرادی تشکل شد و با هدف ایجاد انگیزه در ورزشکاران در این رشته به کار خود ادامه داد. تیم اسکیت اسپاد در سال های 1395 و 1396 و 1397 در مسابقات کاپ آزاد مارشال کاپ توانست نتایج خوبی را کسب کند. در حال حاضر تیم اسپاد به دلیل نداشتن فضای تمرینی مناسب فعالیت خاصی ندارد و فقط در جهت تولید محتوای ویدیوی و ویدیوهای تبلیغاتی فعالیت دارد.